Απρίλιος 2014

  • Ολοκληρώθηκε η κατασκευή φρεατίων και προσβάσεων του Σταθμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ έως και το επίπεδο -3.
  • Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής πλάκας επιπέδου -2 στον Σταθμό ΑΝΑΛΗΨΗ.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάνοιξής των δυο σηράγγων, από τον Σταθμό Ν.Σ.Σ. μέχρι τον Σταθμό ΑΝΑΛΗΨΗ. Προετοιμασία για τη μετεγκατάσταση των ΤΒΜ στον Σταθμό ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ.
  • Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μικροσηράγγων οροφής επιπέδου -2 κάτω από τη Βασιλική στον Σταθμό ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up