Δεκέμβριος 2013

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων στο νότιο τμήμα του σταθμού ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής προσωρινής αντιστήριξης (αγκύρια, αντηρίδες) στο Σταθμό ΠΑΠΑΦΗ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των εσωτερικών κλιμακοστασίων στο Σταθμό ΦΛΕΜΙΓΚ.
  • Ξεκίνησαν οι εργασίες Κατασκευής φρεατοπασσάλων και αγκυρίων καθώς και η εκσκαφή του Σταθμού και της διασταύρωσης ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up