Αύγουστος 2013

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης της -1 πλάκας στο Σταθμό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  • Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες αλλαγής της κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Σταθμό ΑΓ.ΣΟΦΙΑ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης της πλάκας οροφής ενώ ολοκληρώθηκε η εκσκαφή στο ΒΔ φρέαρ στο Σταθμό ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ.
  • Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής διαφραγματικών τοίχων και η κατασκευή φρεατοπασσάλων στο Σταθμό ΠΑΠΑΦΗ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση