Ιούνιος 2013

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής στον σταθμό ΝΣΣ ενώ αποδεσμεύτηκε και αποκαταστάθηκε ο εργοταξιακός χώρος του Επίσταθμου.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας του -1 επιπέδου στη Διακλάδωση Δημοκρατίας.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίχωση της πλάκας οροφής του βόρειου τμήματος και η κατασκευή του αγωγού της ΕΥΑΘ στο βόρειο τμήμα του Σταθμού ΑΓ. ΣΟΦΙΑ καθώς και η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης.
  • Ολοκληρώθηκε η κατασκευής της πλάκας οροφής ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δοκών προπορείας στις μικροσήραγγες στο Σταθμό ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής Διαφραγματικών Τοίχων και φρεατοπασσάλων στο Σταθμό ΠΑΠΑΦΗ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κυλιόμενων κλιμάκων στο -2 επίπεδο του Σταθμού ΕΥΚΛΕΙΔΗ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση