Ιούνιος 2009

  • Ο πρώτος Μετροπόντικας (ΤΒΜ1) έχει κατασκευάσει 1040μ. σήραγγας, ενώ ο δεύτερος (ΤΒΜ2) έχει κατασκευάσει 375μ. παράλληλης σήραγγας.
  • Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων στο σταθμό ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (82%), ενώ ξεκίνησε η κατασκευή τους στον σταθμό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
  • Σε εξέλιξη  βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων Ο.Κ.Ω. στους σταθμούς ΦΛΕΜΙΝΓΚ και ΑΝΑΛΗΨΗ, ενώ ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές εργασίες για την κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων στον σταθμό ΕΥΚΛΕΙΔΗ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up