Απρίλιος 2009

  • Ο πρώτος Μετροπόντικας έχει κατασκευάσει 600μ σήραγγας, ενώ στις 23 Απριλίου ξεκίνησε και ο Μετροπόντικας «Γιωρίκας» την κατασκευή της δεύτερης, παράλληλης, σήραγγας.
  • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό (63%) και στον σταθμό Αγ. Σοφία (54%).
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up