Ιούνιος 2008

  • Σε εξέλιξη (35%) βρίσκεται η εγκατάσταση πασσάλων στις εισόδους / εξόδους του σταθμού ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ενώ ξεκίνησαν οι αντίστοιχες εργασίες στο σταθμό ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.
  • Αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύφθηκαν στη νοτιοανατολική πλευρά του σταθμού ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ.
  • Σύντομα ολοκληρώνεται η εκσκαφή (92%) του φρέατος εκκίνησης του μηχανήματος διάνοιξης σηράγγων στην περιοχή του ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση