Μάιος 2008

  • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων στους σταθμούς ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ (55%) και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (35%) ενώ ξεκίνησε η εγκατάσταση πασσάλων στις εισόδους / εξόδους του σταθμού ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εργοταξιακή εγκατάσταση της αναδόχου κοινοπραξίας στο σταθμό ΠΑΠΑΦΕΙΟ.
  • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων (46%) στη διασταύρωση της Γραμμής για τη μελλοντική επέκταση προς Σταυρούπολη.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση