Απρίλιος 2008

  • Έφτασε το δεύτερο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων  στη Θεσσαλονίκη.
  • Πρόσφατα στο σταθμό ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ολοκληρώθηκαν οι διαφραγματικοί τοίχοι και ξεκίνησαν οι εργασίες για την εγκατάσταση μεταλλικής γέφυρας στο επίπεδο της οδού.
  • Ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής του επίσταθμου στο ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.
  • Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η εκσκαφή του φρέατος εκκίνησης του μηχανήματος διάνοιξης σηράγγων στην περιοχή του σταθμού ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση