Οκτώβριος 2007

  • Ξεκίνησε η κατασκεή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού και του σταθμού ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ. Στον πρώτο βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων, ενώ στο σταθμό ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης στην βόρεια πλευρά του σταθμού και ξεκίνησε η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων.
  • Ολοκληρώθηκαν οι παρακάμψεις δικτύων κοινής ωφέλειας σε 6 εργοταξιακούς χώρους.
  • Έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα 8 εργοταξιακές καταλήψεις.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση