Φεβρουάριος 2007

  • Συνεχίζονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων κοινής ωφέλειας. Παρακάμφθηκε το δίκτυο του Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.
  • Υλοποιήθηκε η α’ φάση των αναγκαίων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Να σημειωθεί ότι με την επιλογή της μεθόδου κατασκευής “επικάλυψη και υπόγεια εκσκαφή” (cover and cut) η επιρροή των εργοταξίων του Μετρό στο ήδη οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης θα είναι σχετικά μικρή.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση