Ιανουάριος 2016

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -1 του σταθμού και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων επιπέδου -1.
 • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -1 της διασταύρωσης και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων επιπέδου -1.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων και κεφαλοδέσμουν στο βόρειο τμήμα καθώς και οι εργασίες κατασκευής αντιρίδων οπλισμένου σκυροδέματος. Πραγματοποιούνται προκαταρκτικές εργασίες κυκλοφοριακής ρύθμισης Δ’ φάσης και κατασκευής πλάκας καταστρώματος και στηθαίων ασφαλείας για την εκτροπή της οδού Πόντου.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων και κεφαλοδέσμου προσωρινής αντιστήριξης.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 και αγκυρίων στα μέτωπα των σηράγγων ΤΒΜ.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης του κλιμακοστασίου.
 • 2η διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων.
 • Επίσταθμος ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης καθώς και η διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου ενώ εκτελούνται εργασίες γενικών εκσκαφών.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Ολοκληρώθηκαν ι οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών αντηρίδων 2ης στάθμης.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Ολοκληρώθηκε η συντέλεση της απαλλοτρίωσης χώρου στους σταθμούς «Αρετσού», «Μίκρα» (τμήμα) και στον Επίσταθμο «Μίκρα» και εκκρεμεί η συμπληρωματική απαλλοτρίωση χώρου σε μικρό τμήμα του σταθμού «Μίκρα».
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up