Οκτώβριος 2015

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή 1ης φάσης, η κατασκευή αντηρίδων στάθμης -1 και περιμετρικού κεφαλόδεσμου πασσάλων.
 • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: Εξελίσσονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης, κεφαλόδεσμου περιμετρικών πασσάλων και παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων στο ανατολικό τμήμα καθώς και οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων σε τμήμα του σταθμού.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου στον πυθμένα του σταθμού, οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών τοιχίων επιπέδου -3 και αφαίρεσης 2ης σειράς αντηρίδων.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της 1ης και 2ης σήραγγας ΝΑΤΜ.
 • 2η Διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης και κεφαλόδεσμου περιμετρικών πασσάλων.
 • Επίσταθμος ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ.
 • Τερματικό Φρέαρ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή 1ης φάσης και η προεργασία για την τοποθέτηση των μεταλλικών αντηρίδων της 1ης στάθμης.
 • Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων και η διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up