Οκτώβριος 2014

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίων για την εκτροπή του δικτύου αποχέτευσης.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ξεκίνησαν οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων και εκσκαφής στον Σταθμό.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης στο φρεάτιο εισόδου των ΤΒΜs.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση των μελετών.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση