Σεπτέμβριος 2014

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής φρεατίων για την εκτροπή του δικτύου αποχέτευσης.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης στο φρεάτιο εισόδου των ΤΒΜs.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση των μελετών.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση