Αύγουστος 2014

  • Ξεκίνησε η κατασκευή πασσάλων για την εκτροπή των δικτύων ΟΚΩ στο Σταθμό ΝΟΜΑΡΧΙΑ.
  • Ξεκίνησε η τοποθέτηση οργάνων Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στο φρεάτιο εκκίνησης ΤΒΜ στους Σταθμούς ΜΙΚΡΑ και Ν. ΚΡΗΝΗ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση