Ιούλιος 2014

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων περιμετρικής αντιστήριξης και οι εκσκαφές στον Σταθμό Ν. ΚΡΗΝΗ.
  • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση, ο έλεγχος και η έγκριση των μελετών μετατοπίσεων και παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-παρακάμψεων και των οριστικών μελετών των σταθμών.
Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση