Μάιος 2014

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων και κεφαλοδέσμων στο φρεάτιο εκκίνησης ΤΒΜ στη Μίκρα.
  • Συνεχίζονται οι τοπογραφικές εργασίες σε διάφορες θέσεις του Έργου της επέκτασης προς Καλαμαριά καθώς και η εκπόνηση, ο έλεγχος και η έγκριση των μελετών μετατοπίσεων και παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, των μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-παρακάμψεων και των οριστικών μελετών των σταθμών.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση