Ιούνιος 2016

  • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του τελικού επιπέδου.
  • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκλήρωση της κατασκευής της πλάκας -2. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του τελικού επιπέδου.
  • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσωρινή αντιστήριξη της βόρειας πρόσβασης.
  • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας πυθμένα και υδατοστεγάνωσης των τοιχίων άνωθεν της πλάκας πυθμένα.
  • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης.
  • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας στη διασταύρωση για την είσοδο των ΤΒΜ.
  • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Στο κτηριακό συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του φέροντος οργανισμού καθώς και η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -2. Στο κτηριακό συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή φέροντος οργανισμού του κτηρίου 6.
  • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση