Ιούλιος 2016

  • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αντηρίδων στο τελικό επίπεδο -2.
  • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ:Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των τοιχίων του επιπέδου -3 έως το επίπεδο -2 καθώς και η κατασκευή της αποβάθρας.
  • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του αντλιοστασίου.
  • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε βρίσκεται η κατασκευή του μόνιμου περιμετρικού κελύφους με διαφραγματικούς τοίχους.
  • Σταθμός & Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και η προσωρινή αντιστήριξη.
  • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Στο κτηριακό συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στον περιβάλλοντα χώρο.
  • Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη των σηράγγων ΤΒΜ, από το σταθμό Ν. Ελβετία προς το σταθμό Βούλγαρη.
  • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και τοποθέτηση αντηρίδων αντιστήριξης. Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης. Τμ. ΙΙΙ: Εργασίες εκσκαφής. Τμ. ΙV: Κατασκευή τελικής επένδυσης σήραγγας από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση