Αύγουστος 2016

  • Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης στα φρεάτια και η εκτροπή του παντοροϊκου δικτύου.
  • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση.
  • Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της βόρειας πρόσβασης (αγκύρια, αντηρίδες).
  • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης καθώς και η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της βόρειας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση καθώς και οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο νότιο φρέαρ αερισμού.
  • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αποβάθρας.
  • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας -2.
  • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των φρεατίων Η/Μ οδεύσεων.
  • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας πυθμένα.
  • Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ από τον σταθμό «Βούλγαρη» προς τη διακλάδωση «Πατρικίου».
  • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. ΙΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προσωρινής αντιστήριξης. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, στο τμήμα επί της οδού Αλλατίνη.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση