Αύγουστος 2016

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο 4ο επίπεδο μεταλλικών αντηρίδων.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μεταλλικών αντηρίδων 2ου επιπέδου και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή έως το 3ο επίπεδο μεταλλικών αντηρίδων.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up