Σεπτέμβριος 2016

 • Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή στη νότια πρόσβαση.
 • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μικροπασσάλων θεμελίωσης.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Μοναστηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας πυθμένα ενώ ξεκίνησε η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας πυθμένα.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοιχοποιίας.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας πυθμένα.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας οροφής του βορείου φρεατίου καθώς και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση.
 • Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό 25ης Μαρτίου και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας οροφής σταθμού.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή της πλάκας οροφής.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
  Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Εργασίες τοιχοποιίας στο επίπεδο 0 και επιχρισμάτων στα επίπεδα -1 και -2.
  Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές εργασίες στην περιοχή της εισόδου του Αμαξοστασίου.
 • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμων. Τμ.ΙΙΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διευθέτησης της περιφερειακής τάφρου.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση