Οκτώβριος 2016

 • Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στο νοτιοανατολικό και το νότιο φρεάτιο καθώς και η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων.
 • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μικροπασσάλων θεμελίωσης βορείου τμήματος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται στο νότιο τμήμα.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μικροπασσάλων θεμελίωσης, η τοποθέτηση αντηρίδων στο βόρειο φρεάτιο, η κατασκευή αγκυρίων στο νοτιοδυτικό φρεάτιο αερισμού και τη βόρεια πρόσβαση. Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση και το νοτιοδυτικό φρεάτιο ενώ ολοκληρώθηκε στο βορειοδυτικό φρεάτιο.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας πυθμένα και η κυκλοφοριακή παράκαμψη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της αποβάθρας ενώ ξεκίνησε η κατασκευή των πασσάλων στη νότια πρόσβαση.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας και η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας -2 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων του επιπέδου -2 έως το επίπεδο -1, η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 καθώς και του βορείου φρεατίου αερισμού.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας οροφής του βορείου φρεατίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας στη διασταύρωση για την είσοδο των ΤΒΜ, οι εργασίες κατασκευής της πλάκας -1 του βορείου φρεατίου καθώς και της ανατολικής πρόσβασης.
 • Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή υπόγειας αντηρίδας jet grouting.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του μόνιμου περιμετρικού κελύφους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας οροφής και των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης των προσβάσεων.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κεφαλοδέσμων των πασσάλων στην περιοχή του πλυντηρίου συρμών.
 • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμων, εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης Τμ.ΙΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση