Οκτώβριος 2016

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η υδατοστεγάνωση των τοιχίων από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -1, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της αποβάθρας.
  • Διασταύρωση Νομαρχία: Ολοκληρώθηκε η υδατοστεγάνωση των τοιχίων από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -1. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή ικριωμάτων και ξυλότυπου για την κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των μεταλλικών αντηρίδων 3ου επιπέδου και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το τελικό επίπεδο.
  • Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και η τοποθέτηση μεταλλικών αντηρίδων 1ου επιπέδου.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας.
  • 1η Διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως των πυθμένα καθώς και η υδατοστεγάνωση του τελικού επιπέδου.
  • 2η Διασταύρωση Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή έως το τελευταίο επίπεδο αγκυρίων και η κατασκευή όλων των αγκυρίων πλην του τελικού.
  • Επίσταθμος Μίκρα: Τμήμα 01: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αντηρίδων 1ου επιπέδου και η εκσκαφή για την τοποθέτηση 2ης σειράς αντηρίδων και την κατασκευή της 1ης σειράς αγκυρίων. Τμήμα 03 – 05:Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αγκυρίων της 2ης σειράς και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της 3ης σειράς. Τμήμα 06 – 10: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και η εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος έως το τελικό επίπεδο.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up