Νοέμβριος 2016

 • Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο-1.
 • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μικροπασσάλων θεμελίωσης του νοτίου τμήματος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης στο βόρειο τμήμα.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη βόρεια πρόσβαση και το βορειοδυτικό φρεάτιο.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των πασσάλων στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της βόρειας πρόσβασης, των τοιχίων του βορείου φρέατος καθώς και η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
 • Διασταύρωση ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το κλείσιμο των προσωρινών ανοιγμάτων των πλακών.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των τοιχίων του επιπέδου -2 και η πλάκα επιπέδου -1. Σε εξέλιξη η κατασκευή των τοιχίων επιπέδου -1 και του βορείου φρεατίου και η κατασκευή της βόρειας πρόσβασης.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκε το κλείσιμο των ανοιγμάτων των πλακών του βορείου φρεατίου.
 • Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Σε εξέλιξη η κατασκευή της πλάκας οροφής στη διακλάδωση, των πασσάλων αντιστήριξης στο ανατολικό φρεάτιο αερισμού και η εκσκαφή του επιπέδου -1.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας οροφής. Σε εξέλιξη η εκσκαφή επιπέδου -1.
 • Σταθμός & Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και η προσωρινή αντιστήριξη (κατασκευή αγκυρίων 5ης – 6ης σειράς) σε μικρό τμήμα του σταθμού καθώς και οι εργασίες υδατοστεγάνωσης σε τμήμα της πλάκας θεμελίωσης.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο +1. Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον περιβάλλοντα χώρο.
 • Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από το σταθμό Βούλγαρη προς τη διακλάδωση Πατρικίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ1 από τον σταθμό Βούλγαρη προς τη διακλάδωση Πατρικίου καθώς και η κατασκευή jet grouting στο μεσοδιάστημα «Πατρικίου – Ανάληψη».
 • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής υδατοστεγάνωσης σε τμήμα της πλάκας πυθμένα Τμ.ΙΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης σήραγγας ΝΑΤΜ.
Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση