Νοέμβριος 2016

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -2.
  • Διασταύρωση Νομαρχία: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -1. Σε εξέλιξη η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και η αφαίρεση αντηρίδων 2ου επιπέδου.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης.
  • Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -2.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -1.
  • 1η Διασταύρωση & τμήμα σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση των περιμετρικών τοιχίων και η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης.
  • 2η Διασταύρωση & τμήμα σταθμού ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη η κατασκευή αγκυρίων τελικού επιπέδου.
  • Επίσταθμος Μίκρα: Τμήμα 01: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αντηρίδων 2ου επιπέδου. Τμήμα 03 – 05:Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αγκυρίων της 3ης σειράς και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή έως την 4η σειρά. Τμήμα 08 – 09: Σε εξέλιξη η εκσκαφή έως το 2ο επίπεδο.
  • Τερματικό Φρέαρ: Σε εξέλιξη η τοποθέτηση των μεταλλικών αντηρίδων 2ου επιπέδου.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση