Δεκέμβριος 2016

• Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης του βορείου τμήματος.
• Διασταύρωση ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης των προσωρινών ανοιγμάτων.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Έναρξη εργασιών κατασκευής της τοιχοποιίας στο επίπεδο -1.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προετοιμασίας για την είσοδο του ΤΒΜ2, στη διασταύρωση ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την εφαρμογή της επόμενης κυκλοφοριακής φάσης.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας οροφής, στη Διακλάδωση και οι εκσκαφή του επιπέδου -1 του σταθμού ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 του σταθμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -1 ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη των δίδυμων σηράγγων από τον σταθμό «Ν. Ελβετία» έως τον σταθμό «Πατρίκιος». Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από τον σταθμό «Πατρίκιος» έως τον σταθμό «Ανάληψη».
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας πυθμένα.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση