Δεκέμβριος 2016

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -2 ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας -2.
• Διασταύρωση Νομαρχία: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -1 καθώς και η κατασκευή της πλάκας -1. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από το επίπεδο -1 έως το επίπεδο οροφής.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση του τελικού επιπέδου και των περιμετρικών τοιχίων καθώς και η κατασκευή αντλιοστασίου.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα πυθμένα έως το επίπεδο -2.
• 1η Διασταύρωση & τμήμα σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας πυθμένα και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών τοιχίων.
• 2η Διασταύρωση & τμήμα σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές έως το τελικό επίπεδο και σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση του τελικού επιπέδου και των περιμετρικών τοιχίων.
• Επίσταθμος Μίκρα: Τμήματα 1-2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του 4ου επιπέδου. Τμήματα 4-5:Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή. Τμήματα 7-8: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των αγκυρίων της 2ης σειράς.
• Τερματικό Φρέαρ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των μεταλλικών αντηρίδων 2ου επιπέδου.
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση