Ιανουάριος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του αντλιοστασίου και η τοποθέτηση αντηρίδων στο βόρειο φρεάτιο.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της εξόδου κινδύνου και των κλιμακοστασίων της αποβάθρας, αποκατάστασης της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων καθώς και οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης του νοτίου φρέατος αερισμού.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής της δυτικής εξόδου κινδύνου και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση της επόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΊΔΗΣ: Σε εξέλιξη η κατασκευή της τοιχοποιίας στο επίπεδο -1 και των επιχρισμάτων στο επίπεδο -3.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της αποβάθρας, υλοποιήθηκε η Δ΄ κυκλοφοριακή φάσης και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης της δυτικής πρόσβασης.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την εφαρμογή της επόμενης κυκλοφοριακής φάσης.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ολοκλήρωση κατασκευής των πασσάλων αντιστήριξης των φρεατίων ενώ σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 του σταθμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του επιπέδου -2.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης του σταθμού.
• Αμαξοστάσιο: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης του πλυντηρίου των συρμών. Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες χρωματισμών στα επίπεδα -3 και -2. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του φέροντος οργανισμού του τμήματος V, I καθώς και της πλάκας επιπέδου -1. Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων επένδυσης πασσάλων στο νότιο τμήμα ενώ ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές εργασίες στην περιοχή της εισόδου του αμαξοστασίου.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από τον σταθμό «Πατρίκιος» έως τον σταθμό «Ανάληψη». Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της σήραγγας ΤΒΜ1 εντός του σταθμού «Πατρίκιος» με προορισμό τον σταθμό «Ανάληψη»
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχίων, υποστυλωμάτων και υδατοστεγάνωσης. Τμ. ΙΙΙ: Σε εξέλιξη οι εργασίες για την εφαρμογή της επόμενης κυκλοφοριακής φάσης.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση