Ιανουάριος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -2 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από το επίπεδο -2 έως το επίπεδο -1.
• Διασταύρωση Νομαρχία: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από το επίπεδο -1 έως το επίπεδο οροφής.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των τοιχίων του αντλιοστασίου και η υδατοστεγάνωση του τελικού επιπέδου και των περιμετρικών τοιχίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των τοιχίων του αντλιοστασίου και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα πυθμένα έως το επίπεδο -2.
• Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της κλίνης διέλευσης των ΤΒΜ.
• 1η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων έως το επίπεδο -1.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας πυθμένα και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων ΤΒΜ.
• Επίσταθμος Μίκρα: Τμήματα 4-5: Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση του τελικού επιπέδου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση