Φεβρουάριος 2017

• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή του αντλιοστασίου και η τοποθέτηση αντηρίδων στο βόρειο φρεάτιο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας θεμελίωσης.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δευτερογενών σκυροδεμάτων καθώς και του νοτίου φρέατος αερισμού.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής και υλοποίησης της επόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των τοιχίων του ανελκυστήρα.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των κλιμακοστασίων του σταθμού, εγκατάστασης κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης του βορείου και νοτίου φρεατίου.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της αποβάθρας, υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής της ανατολικής πρόσβασης, εκσκαφής του φρεατίου εξόδου κινδύνου και του φρεατίου αερισμού του σταθμού καθώς και οι εργασίες κατασκευής εσωτερικού πώματος για το ΤΒΜ1.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ολοκλήρωση κατασκευής της πλάκας επιπέδου -1 του σταθμού και της διακλάδωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας επιπέδου -1 της διακλάδωσης και εκσκαφής της πλάκας -2 του σταθμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας επιπέδου -1 και εκσκαφής της πλάκας -2. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της πλάκας επιπέδου -2 καθώς και εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης των προσβάσεων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης του σταθμού ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων του σταθμού έως το επίπεδο -1 καθώς και των τοιχίων της αποβάθρας.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών στα επίπεδα -3 και -2. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων επένδυσης πασσάλων και η κατασκευή του κεντρικού φυλακίου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης και των περιμετρικών τοιχίων του πλυντηρίου συρμών.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της 1ης σήραγγας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του μεσοδιαστήματος «Πατρίκιος» – «Ανάληψη» της 2ης σήραγγας.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των δύο αντλιοστασίων στο μεσοδιάστημα «Διασταύρωση Σιντριβάνι» – «Πανεπιστήμιο».
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. ΙΙΙ: Σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής πασσάλων, εκσκαφής και αντιστήριξης. Ολοκληρώθηκε η Α΄φάση εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης της σήραγγας ΝΑΤΜ.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση