Φεβρουάριος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -2 καθώς και η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1.
• Διασταύρωση Νομαρχία: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -3.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -3 και η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -2.
• Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της κλίνης διέλευσης των ΤΒΜ και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της τοιχοποιίας του σταθμού.
• 1η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων στο επίπεδο -1.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας πυθμένα και σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση και κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων στο επίπεδο -1.
• 2η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας πυθμένα.
• Επίσταθμος Μίκρα: Τμήματα 1-5-6: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της υδατοστεγάνωσης. Τμήματα 4-5: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης.
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up