Απρίλιος 2017

• Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής κλιμακοστασίου διασύνδεσης της στάσης Καραϊσκάκη με την υπόγεια πεζοδιάβαση.
• Στη γέφυρα Λαμπράκη σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πεζογέφυρας διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου.
• Στην οδό Γρ. Λαμπράκη, ολοκληρώθηκε ο τροχιόδρομος από την αναστροφή Λαμπράκη μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες οδοφωτισμού στο προσκείμενο από Γρ. Λαμπράκη μέχρι την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.
• Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του τροχιοδρόμου και αστικού σχεδιασμού, από την πλατεία Ιπποδαμείας μέχρι την 34ου Συντάγματος.
(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ).

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση