Απρίλιος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στα νότια φρεάτια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη νοτίου φρεατίου.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -1.
• Διασταύρωση ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίχωση της πλάκας οροφής.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων στα επίπεδα -1 και -2 καθώς και η τοποθέτηση θυρών και η εφαρμογή χρωματισμών στα επίπεδα -1, -2 και -3.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσωρινή αντιστήριξη δυτικής πρόσβασης, η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη βορείου και νοτίου φρεατίου και η κατασκευή τοιχοποιίας στα επίπεδα -1 και -2.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -2 της διακλάδωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -3 του σταθμού και η κατασκευή κεφαλοδέσμου βορειοανατολικού φρεατίου.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -3. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας επιπέδου -3 και εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης του ανατολικού φρεατίου αερισμού.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών τοιχίων επιπέδου -1 του σταθμού.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας οροφής του πλυντηρίου συρμών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δεξαμενών.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η αποσυναρμολόγηση ΤΒΜ 2.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποξήλωση των δικτύων της σήραγγας track 1 και η αποσυναρμολόγηση ΤΒΜ 1.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη εκσκαφή, αντιστήριξη και κατασκευή μόνιμης επένδυσης.

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση