Απρίλιος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας οροφής.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -3 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -2.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης και υδατοστεγάνωσης στο επίπεδο -3. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1.
• Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή βόρειας.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η υδατοστεγάνωση και κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων στο επίπεδο -2. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 και της αποβάθρας.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας πυθμένα στο τμήμα 6.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η συναρμολόγηση του πρώτου μηχανήματος διάνοιξης σηράγγων (ΤΒΜ).
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση