Μάιος 2017

• Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τροχιοδρόμου και άμεσα θα ολοκληρωθούν τα ασφαλτικά έργα, από την οδό Καραολή μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου, ώστε το τμήμα αυτό να αποδοθεί σε κανονική κυκλοφορία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων του κλιμακοστασίου διασύνδεσης της στάσης Καραϊσκάκη με την υπόγεια διάβαση.
• Στη γέφυρα Λαμπράκη, έχει ανεγερθεί ο μεταλλικός φορέας και ξεκίνησαν οι εργασίες ολοκλήρωσης της πεζογέφυρας διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αστικού σχεδιασμού σε όλο το απέναντι πεζοδρόμιο, στο προσκείμενο από την οδό Λαμπράκη μέχρι την Ηρώων Πολυτεχνείου, συμπεριλαμβανομένης της στάσης Κοραή (Δημαρχείο). Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδοφωτισμού στην ίδια περιοχή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο πεζοδρόμιο του Τινάνειου κήπου.
• Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροχιοδρόμου από τη στάση Ιπποδαμείας μέχρι την αρχή της οδού Ομ. Σκυλίτση καθώς και οι εργασίες ΠΜ & Η/Μ υποδομών της στάσης Ιπποδαμείας.
• Στην Ακτή Ποσειδώνος, είναι σε εξέλιξη οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, σε συνδυασμό με σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την κατασκευή τροχιοδρόμου.
• Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, από την πλατεία Ιπποδαμείας μέχρι την οδό 34ου Συντάγματος, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του αστικού σχεδιασμού στο απέναντι πεζοδρόμιο, έχει ασφαλτοστρωθεί το μισό πλάτος του δρόμου στο οποίο εκτελούνται εργασίες και αποδόθηκε σε κυκλοφορία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή του τροχιοδρόμου και του αστικού σχεδιασμού στο υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος.
Από την οδό 34ου Συντάγματος μέχρι τη Δεληγιώργη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ΟΚΩ και κατασκευής τροχιοδρόμου. Από την οδό Δεληγιώργη μέχρι την Τζαβέλλα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τροχιοδρόμου, η περιοχή ασφαλτοστρώθηκε και αποδόθηκε σε κυκλοφορία. Σε κυκλοφορία, επίσης, αποδόθηκε και ο κλάδος καθόδου από την οδό Λαμπράκη στην Ομ. Σκυλίτση. Στην ίδια περιοχή, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αστικού σχεδιασμού και έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές ΠΜ και Η/Μ της στάσης Ομ. Σκυλίτση.
(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ, η δε αναφορά σε ολοκλήρωση εργασιών σχετίζεται με την απόδοση περιοχών σε χρήση, αίροντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση