Μάιος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας οροφής.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -2. Σε εξέλιξη η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -2 και η αποξήλωση 2ης σειράς μεταλλικών αντηρίδων.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1.
• Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλευρικών επεκτάσεων (προσβάσεις). Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων.
• 1η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή εργοταξιακών εγκαταστάσεων ΤΒΜ.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη τελικού επιπέδου στο τμήμα 10. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων στο τμήμα 6 και η κατασκευή πλάκας πυθμένα στο τμήμα 7.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη η κατασκευή της σήραγγας ΤΒΜ2, στο τμήμα «Μίκρα – Ν. Κρήνη» και η συναρμολόγηση του δεύτερου μηχανήματος διάνοιξης σηράγγων (ΤΒΜ).
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση