Ιούνιος 2017

• Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, από την Καραολή μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτικών.
• Στη γέφυρα Λαμπράκη, έχει ανεγερθεί ο φορέας του παρακείμενου ανελκυστήρα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ολοκλήρωσης της πεζογέφυρας.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές ανασκαφές από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Νοταρά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη από την οδό Νοταρά μέχρι τη Φίλωνος, στο πεζοδρόμιο του Τινάνειου κήπου και στη θέση του νέου Υ/Σ (στο Ρολόι).
• Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην περιοχή της Ιπποδαμείας.
• Στην Ακτή Ποσειδώνος, έχουν εφαρμοσθεί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω.
• Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, από την πλατεία Ιπποδαμείας μέχρι την οδό 34ου Συντάγματος, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τροχιοδρόμου και ασφαλτοστρώσεων και έχει αποδοθεί το πλήρες οδόστρωμα σε κανονική κυκλοφορία. Σύντομα ολοκληρώνονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού, στο απέναντι και προσκείμενο πεζοδρόμιο.
Από την οδό Δεληγιώργη μέχρι την Τζαβέλλα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τροχιοδρόμου. Η περιοχή ασφαλτοστρώθηκε και αποδόθηκε σε κυκλοφορία, καθώς επίσης αποδόθηκε σε κυκλοφορία και ο κλάδος καθόδου από την Λαμπράκη στην Ομ. Σκυλίτση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της στάσης Ομ. Σκυλίτση.
• Στη στάση ΣΕΦ και στην πλατεία Αλικάκου, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ, η δε αναφορά σε ολοκλήρωση εργασιών σχετίζεται με την απόδοση περιοχών σε χρήση, αίροντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση