Ιούνιος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης της νότιας πρόσβασης και η κατασκευή της τοιχοποιίας στο επίπεδο -2.
• Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής εσωτερικών κλιμακοστασίων.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές εργασίες στο νοτιοδυτικό φρεάτιο ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη στο νοτιοδυτικό φρεάτιο και το βόρειο φρεάτιο αερισμού. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίου εξόδου κινδύνου.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απόσπασης στο ανατολικό και δυτικό άκρο του σταθμού.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή υδατοστεγάνωσης της βόρειας πρόσβασης και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -1 καθώς και η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -3.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της Δ΄κυκλοφοριακής φάσης και οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στα επίπεδα -1 και -2, ανατολικής εξόδου κινδύνου (β΄τμήμα) και η κατασκευή πασσάλων και κεφαλοδέσμων της δυτικής πρόσβασης του σταθμού (δ΄τμήμα).
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών στα επίπεδα -1, -2 & -3 και η εγκατάσταση του κεντρικού ανελκυστήρα.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή της δυτικής πρόσβασης.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της εξόδου κινδύνου, η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη στο φρεάτιο αερισμού 3 και η κατασκευή του ανελκυστήρα και των κλιμακοστασίων του σταθμού.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μεσοπατωμάτων και βορειοανατολικού φρεατίου αερισμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση αντηρίδων τελικού επιπέδου και η κατασκευή της πρόσβασης.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών τοιχίων του σταθμού έως την οροφή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων της νότιας πρόσβασης, του νότιου και βόρειου φρεατίου αερισμού, της νότιας πρόσβασης του σταθμού, καθώς και των περιμετρικών τοιχίων της Διασταύρωσης έως το επίπεδο -1.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη η κατασκευή εξωτερικών επιχρισμάτων κτηρίου 1, εσωτερικών χρωματισμών και βαφής της μεταλλικής κατασκευής. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, κατασκευή του φέροντος οργανισμού των τμημάτων V και VI. Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή τοιχοποιίας στο ΚΕΛ και η κατασκευή της γέφυρας των τρένων.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη η κατασκευή αντλιοστασίων των σηράγγων.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκεται επίχωση της πλάκας οροφής. Τμ.ΙΙΙ: Σε εξέλιξη οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και κατασκευής μόνιμης επένδυσης.
Σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή της ΝΑΤΜ 2.

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση