Ιούνιος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης των πλευρικών διευρύνσεων του σταθμού.
• Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη η καθαίρεση των αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και τοιχοποιίας στο επίπεδο -1.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμη επένδυσης στο επίπεδο -2 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η αδιατάρακτη κοπή και απομάκρυνση των αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της ανατολικής επέκτασης του σταθμού και η κατασκευή κλίνης ΤΒΜ.
• Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -1.
• 2η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -2 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1.
• Επίσταθμος Μίκρα: Σε εξέλιξη η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης, στο τμήμα 9, τοιχίων στο τμήμα 8 και πλάκας οροφής στο τμήμα 7.
• Τερματικό Φρέαρ: Σε εξέλιξη η κατασκευή μόνιμης επένδυσης.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας ΤΒΜ2, στο τμήμα «Μίκρα – Ν. Κρήνη». Σε εξέλιξη βρίσκεται η διέλευση του ΤΒΜ2 από το σταθμό «Ν. Κρήνη» και η προετοιμασία ΤΒΜ1, στην 1η διασταύρωση του σταθμού «Μίκρα».
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση