Ιούλιος 2017

• Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, στη διάβαση Καραολή, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιδομής και από την οδό Καραολή μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροχιοδρόμου.
• Στην οδό Γρ. Λαμπράκη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου, αστικού σχεδιασμού στο απέναντι και προσκείμενο πεζοδρόμιο, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων Λαμπράκη, Ευαγγελιστρίας και Δεληγιάννη. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδοφωτισμού.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι τη Φίλωνος.
• Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, από την οδό 34ου Συντάγματος μέχρι την οδό Ανδρούτσου ολοκληρώνονται οι εργασίες ΟΚΩ και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες τροχιοδρόμου και αστικού σχεδιασμού.
Από την οδό Ανδρούτσου μέχρι την οδό Δεληγιώργη ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες τροχιοδρόμου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αστικού σχεδιασμού της στάσης Ανδρούτσου.
Η περιοχή από την οδό Δεληγιώργη μέχρι την οδό Τζαβέλλα έχει, ήδη, αποδοθεί στην κυκλοφορία.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ, η δε αναφορά σε ολοκλήρωση εργασιών σχετίζεται με την απόδοση περιοχών σε χρήση, αίροντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up