Αύγουστος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νότιας πρόσβασης.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της βόρειας πρόσβασης και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του νοτιοδυτικού φρεατίου και του βορείου φρεατίου αερισμού.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στο ανατολικό και δυτικό άκρο του σταθμού.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η απόσπαση αρχαιολογικών ευρημάτων στη βόρεια και νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων και η κατασκευή πασσάλων και κεφαλόδεσμου στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της δυτικής πρόσβασης του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της δυτικής πρόσβασης του σταθμού.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση εγκιβωτισμένων σωλήνων διέλευσης καλωδίων και οι εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης στο φρεάτιο αερισμού 3.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης της πλάκας οροφής της διακλάδωσης.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κλιμακοστασίων εξόδου κινδύνου.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κεφαλόδεσμου νότιας πρόσβασης, του βορείου φρεατίου αερισμού και περιμετρικών τοιχίων της διασταύρωσης επιπέδου -2.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μαρμαροποδιών. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης μεταλλικής κατασκευής, χρωματισμών στο κτήριο 9, τοιχοποιίας στο τμήμα V.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι. Κατασκευή μόνιμης επένδυσης ΝΑΤΜ Τμ.ΙΙ: Σε εξέλιξη η επίχωση, Τμ. IV: Σε εξέλιξη η κατασκευή μόνιμης επένδυσης.
Ολοκλήρωση διάνοιξης της ΝΑΤΜ2.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση