Αύγουστος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης της βόρειας πλευρικής διεύρυνσης του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των πλευρικών διευρύνσεων του σταθμού.
• Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η καθαίρεση αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος επιπέδου οροφής και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή υδατοστεγάνωσης πλάκας οροφής και η επίχωση οροφής του σταθμού.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε κλίνης ολίσθησης των ΤΒΜ και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της ανατολικής πρόσβασης.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1, η κατασκευή της πλάκας οροφής και της βόρειας και νότιας πρόσβασης του σταθμού.
• 2η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας οροφής στα τμήματα 8 και 9 και η υλοποίηση της Β΄ κυκλοφοριακής ρύθμισης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων στο τμήμα 10 και κεφαλόδεσμων στα τμήματα 2 και 3.
• Τερματικό Φρέαρ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ1, στο τμήμα «1η Διασταύρωση Μίκρα – Ν. Κρήνη» και σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2, στο τμήμα «Ν. Κρήνη – Αρετσού».
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up