Σεπτέμβριος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη των περιμετρικών κατασκευών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας.
• Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχοποιίας επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης και πλάκας οροφής και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της κλίνης ολίσθησης των ΤΒΜ.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας οροφής.
• Φρέαρ Πόντου: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και αντιστήριξη 2ου επιπέδου.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή επιχρισμάτων και σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών.
• 2η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχίων και πλάκας οροφής στα τμήματα 6-9. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής στο τμήμα 10, η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη στα τμήματα 2 και 3 και η κατασκευή τοιχίων στο τμήμα 1.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2, στο τμήμα «Αρετσού – Καλαμαριά» και της σήραγγας ΤΒΜ1, στο τμήμα «Ν. Κρήνη – Αρετσού».
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση