Οκτώβριος 2017

• Στην οδό Γρ. Λαμπράκη, ξεκίνησε η ανέγερση ιστών Catenary.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, ολοκληρώθηκε η κατασκευή τροχιοδρόμου από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι τη Νοταρά ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται από την οδό Νοταρά έως τη Φίλωνος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανέγερση ιστών Catenary.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι τη Νοταρά ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται από την οδό Νοταρά μέχρι τη Φίλωνος. Επίσης, ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στη θέση του νέου ΥΣ.
• Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της διάβασης Τζαβέλλα και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης ιστών Catenary.
Από την οδό Ευριπίδου μέχρι τη Τζαβέλλα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αστικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της στάσης Ανδρούτσου, και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες από την οδό 34ου Συντάγματος μέχρι την Ευριπίδου, συμπεριλαμβανομένης της στάσης 34ου ΣΠ και στον κόμβο Τζαβέλλα.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ, η δε αναφορά σε ολοκλήρωση εργασιών σχετίζεται με την απόδοση περιοχών σε χρήση, αίροντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση