Οκτώβριος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών και η τοποθέτηση θυρών.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή νοτίου φρεατίου αερισμού, υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής της εξόδου κινδύνου και προσωρινής αντιστήριξης στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη ο έλεγχος μελετών ΟΜ1: στατικών αρχιτεκτονικών και Η/Μ.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στο νότιο τμήμα του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποδόμηση αρχαιολογικών ευρημάτων σε τμήμα της βόρειας πρόσβασης.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών και κατασκευής σκυροδέματος πλήρωσης σήραγγας τροχιάς 1, μέχρι το C/O Σιντριβάνι.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών, η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και η κατασκευή απολήξεων της κύριας πρόσβασης και invert σήραγγας τροχιάς 2, μέχρι το Πανεπιστήμιο.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εργασίες.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη η τοποθέτηση θυρών.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη η κατασκευή υδατοστεγάνωσης πλάκας οροφής νοτίου φρεατίου και οι εργασίες αποκατάστασης αγωγού ομβρίων Φ 1000.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πλάκας πυθμένα και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αποβάθρας, πρόσβασης και δυτικού και ανατολικού φρεατίου αερισμού.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 της διασταύρωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας του σταθμού και φρεατίων της διασταύρωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή πυράντοχης βαφής στη μεταλλική στέγη, η τοποθέτηση κουφωμάτων, η κατασκευή πλαγιοκάλυψης στη νότια όψη και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση σιδηροτροχιών στο συνεργείο επισκευών. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλαγιοκάλυψης στη βόρεια όψη, τοιχοποιίας στο τμήμα IV και V, κεφαλοδέσμων πασσάλων στο νότιο τμήμα και τοιχίων επένδυσης Reckli καθώς και η εφαρμογή πυράντοχης βαφής στη μεταλλική στέγη του τμήματος IV.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη η κατασκευή τοιχίων και πλάκας οροφής, Τμ.ΙΙ: Σε εξέλιξη η κατασκευή κλιμακοστασίου φρέατος αερισμού.
Ολοκληρώθηκε η σκυροδέτηση της ΝΑΤΜ1 (οδ. Ευρυγένους).

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση