Οκτώβριος 2017

• Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κλίνης ολίσθησης των ΤΒΜ.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή κλίνης ολίσθησης των ΤΒΜ και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της δυτικής εισόδου.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κλιμακοστασίου νότιας εισόδου, τοιχίων αποβάθρας και δαπέδων.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή προσβάσεων και κλιμακοστασίων.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχίων στο τμήμα 1, πλάκας οροφής στο τμήμα 10 και η εκσκαφή και αντιστήριξη στα τμήματα 2 και 3 (α΄φάση). Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής στο τμήμα 1 και υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής του τμήματος 10.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας 2, στο τμήμα «Ν. Κρήνη – Αρετσού». Σε εξέλιξη η διάνοιξη της σήραγγας 2, στο τμήμα «Αρετσού – Καλαμαριά».
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση