Νοέμβριος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νότιας πρόσβασης και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αντλιοστασίων στη Διακλάδωση και η κατασκευή του βορείου και νοτίου φρεατίου αερισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της βόρειας πρόσβασης.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχή της νότιας πρόσβασης και η κατασκευή προσωρινών μικροπασσάλων αντιστήριξης στα φρεάτια του κυρίως σταθμού.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η καθαίρεση πασσάλων στον άξονα του σταθμού και τμήματος διαφραγματικού τοίχου στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών και η απόσπαση του ταφικού οικοδομήματος στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των επιχρισμάτων επί των τοιχοποιών.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή απολήξεων της κύριας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δαπέδων και η επίχωση της οροφής της κύριας πρόσβασης.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή φρεατίων αερισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή στεγάνωσης φρεατίων αερισμού.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή φρεατίων αερισμού (αρ. 2&3) και αποδόθηκε στην κυκλοφορία η οδός Δελφών με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη των προσβάσεων, η κατασκευή εσωτερικών κλιμακοστασίων και τοιχίων, η κατασκευή φρεατίου αερισμού 3 και η κατασκευή τοιχοποιίας.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και αντιστήριξη της νότιας πρόσβασης του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της νότιας πρόσβασης του σταθμού.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση κουφωμάτων, η πλαγιοκάλυψη στην ανατολική και δυτική όψη, καθώς και η εγκατάσταση σιδηροτροχιών στο συνεργείο επισκευών. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μαρμαροποδιών στο ΚΕΛ, χρωματισμών στα τμήματα IV και VI καθώς και η κατασκευή αποβάθρας στην περιοχή της τροχιάς δοκιμών.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Τμ. Ι: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 6ου τμήματος της πλάκας οροφής. Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η καθαίρεση στηθαίων και κεφαλόδεσμων αερισμού. Τμ. ΙΙΙ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης σήραγγας ΝΑΤΜ2 Μουδανιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας οροφής και η υδατοστεγάνωσή της.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση