Νοέμβριος 2017

• Φρέαρ Κρήτης: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -3.
• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κλίνης ολίσθησης των ΤΒΜ.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκαν τα έργα ΠΜ στον κυρίως σταθμό. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας και η καθαίρεση αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος (επίπεδο οροφής).
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν τα έργα ΠΜ στον κυρίως σταθμό. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας.
• Φρέαρ Πόντου: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -3.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της νότιας εισόδου και της αποβάθρας.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής του τμήματος 10, η κατασκευή πλάκας οροφής στο τμήμα 1 και η αφαίερεση 2ης σειράς μεταλλικών αντηρίδων.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας 2, στο τμήμα «Αρετσού – Καλαμαριά» και της σήραγγας 1 στο τμήμα «Ν. Κρήνη – Αρετσού». Σε εξέλιξη η διάνοιξη της σήραγγας 1, στο τμήμα «Αρετσού – Καλαμαριά» και η ολίσθηση ΤΒΜ2, εντός του σταθμού «Καλαμαριά».

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση